transportpewność dostaw

Naszym Klientom zapewniamy szybkie terminy dostaw. Każde zamówienie jest stale monitorowane - od momentu jego przyjęcia, aż do dostawy w ściśle określonym z Klientem, terminie.

Specjalizujemy się
W WYROBACH HUTNICZYCH

 profile zimnogięte  blachy gorącowalcowane
 blachy zimnowalcowane  blachy ocynkowane
 kształtowniki gorącowalcowane  pręty